Održavanje / čišćenje stanova

Čišćenje stanova sa uključenim materijalom 450.00 rsd /sat

Čišćenje stanova sa materijalom korisnika 350.00 rsd / sat

Održavanje / čišćenje poslovnih prostora

Povremeno čišćenje poslovnog prostora sa uključenim materijalom 450.00 rsd / sat; 90.00 rsd / m2

Povremeno čišćenje poslovnog prostora sa materijalom korisnika 350.00 rsd / sat; 70.00 rsd / m2

Redovno čišćenje poslovnog prostora sa uključenim materijalom 350.00 rsd / sat; 70.00 rsd / m2

Redovno čišćenje poslovnog prostora sa materijalom korisnika 300.00 rsd / sat; 60.00 rsd / m2

Generalno čišćenje poslovnog prostora sa uključenim materijalom 450.00 rsd / sat; 90.00 rsd / m2

Generalno čišćenje poslovnog prostora sa materijalom korisnika 350.00 rsd / sat; 70.00 rsd / m2

Održavanje / čišćenje zgrada

Grubo čišćenje zgrada nakon završnih građevinskih radova 0.6 € / m2

Detaljno čišćenje zgrada nakon završnih građevinskih radova 0.8 € / m2

Generalno čišćenje zgrada 400.00 rsd / sat

Redovno čišćenje stambenioh zgrada na mesečnom nivou po sistemu 1 x

nedeljno od 200.00 rsd / stan

Pranje mekih i tvrdih podnih površina

Morko pranje tepiha 160.00 rsd / m2

Mašinska pranja ostalih podnih površina cena se definiše nakon uvida

Pranje mebliranog i kožnog nameštaja cena se definiše nakon uvida

 Ostala pranja i održavanja

Pranje draperija 240.00 rsd / m2

Pranje zavesa 200.00 rsd / m2

Pranje staklenih površina-prozora i izloga 60.00 rsd / m2

Pranje staklenih površina sa skelom 130.00 rsd / m2