Čišćenje novoizgrađenog objekta, objekta nakon adaptacije ili renoviranja zahteva iznošenje šuta, ostataka materijala, otpada. Čišćenje nakon građevinskih radova obuhvata skidanje građevinskog lepka ili boje s ciljem postizanja čistoće, uklanjanje svih fleka, folija, nalepnica, prašine i svih drugih nečistoća, a da pri tome ne nastanu mehanička oštećenja podloge koja se čisti. Objekti se čiste profesionalnom opremom i hemijom koja je po standard ISO 9001.

Cena čišćenja određuje se po radnom satu izvršioca ili po m2 površine objekta. Ukoliko se radi o većoj površini konačna cena se formira nakon pregleda objekta. Popuste odobravamo građevinskim firmama i investitorima.

U našoj referentnoj listi se nalaze imena građevinskih firmi i investitora koji mogu potvrditi kvalitet usluga