Opis usluge čišćenja zgrade

Svaka stambena zgrada ima svoje specifičnosti, što zahteva poseban pristup pri pravljenju liste usluga. Listu usluga i intenzitet radova planiramo u dogovoru s Vama. Pogledajte primer liste usluga jedne prosečne stambene zgrade u Beogradu.

 • Opis usluga koje se pružaju jednom nedeljno
 • Metenje stepeništa
 • Brisanje/pranje stepeništa ravnim mopom
 • Metenje hodnika
 • Brisanje/pranje hodnika ravnim mopom
 • Odstranjivanje reklamnog materijala
 • Brisanje ulaznih vrata oko brave i kvake
 • Brisanje poda, vrata i zidova lifta
 • Skidanje paučine
 • Brisanje staklenih površina na ulaznim vratima (tragovi od prstiju)
 • Metenje ispred ulaza u zgradu
 • Metenje betonirane staze odnosno pojasa oko zgrade
 • Brisanje rukohvata na stepeništu
 • Kontrola i zamena sijalica* po potrebi

Svako vidljivo oštećenje prijavljuje se (usmeno i pismeno) skupštini stanara

Opis usluga koje se pružaju dva puta godišnje

 • Generalno čišćenje kompletnog objekta
 • Brisanje/pranje svih lustera i plafonjera u objektu
 • Brisanje ormana za struju i hidranta
 • Detaljno brisanje kompletne ograde
 • Detaljno brisanje poštanskih sandučića
 • Skidanje nalepnica i reklamnog materijala (po potrebi)
 • Pranje kante za otpad

Navedeni opis je standardan i uobičajen za održavanje higijene u jednoj stambenoj zgradi.

Naravno, listu usluga prilagođavamo Vašim potrebama i zahtevima.

CENA: od 220 RSD po stanu